Azot

  Azot, dünya atmosferinin % 78’ ini oluşturur. Renksiz, kokusuz, tatsız ve toksik olmayan azot yanıcı değildir. İnört özelliği nedeniyle birçok uygulamada kullanılır. Yüksek sıcaklıklarda ve basınçlarda bazı reaktif metallerle, ayrıca oksijen ve hidrojen gazları ile bileşir. Azot, daha çok havanın sıvılaştırılması ve ayrıştırılması yöntemi ile elde edilir.

      Azot sıvı ve gaz fazlarında ticari olarak bulunur. Gaz halde basınçlı tüpler ve manifoldlu tüp paletleri (MTP), sıvı halde likit tüpler içinde veya büyük tüketimler için dökme sıvı olarak tedarik edilebilir. Diğer bir sunum şekli ise müşteri sahasında üretimin sağlandığı yerinde tedarik (azot jeneratörü) sistemleridir.

Kullanım Alanları:

 • Lazer kesimde,
 • Amonyak sentezinde,
 • Kimya, tekstil, gıda, boya sanayinde inert atmosfer sağlamada,
 • Aşırı yanıcı sıvıların azot basıncı altında transferinde,
 • Elektronik sanayinde,
 • Ampul imalatında,
 • Gıda sanayinde yiyeceklerin şoklanması ve uzun süre muhafaza ile nakillerinde,
 • Nükleer reaktörlerde,
 • Yenilebilen yağların oksidasyonunun önlenmesinde,
 • Tanker, boru hattı ve rafinerilerin temizlenmesinde,
 • Tahıl silolarında,
 • Isıl işlem fırınlarında kontrollü atmosfer sağlanmasında,
 • Cam ve çelik yapımında,
 • Kömür madenlerinin güvenliğinde ve yangın söndürmede,
 • Fermantasyonda, gıda ve hassas nesnelerin paketlenmesinde (modifiye paketleme),
 • Petrol ve gaz kuyularının tahrik edilmesinde,
 • Doku dondurma ve saklamada,
 • Proses ekipmanlarında soğutucu olarak,
 • Proses solventlerinin geri kazanımında kullanılmaktadır.