Argon

     Argon, havada yaklaşık %1 civarında bulunan renksiz, kokusuz, havadan ağır, yanıcı olmayan aksine inert özelliğe sahip, havadaki oksijenin azaldığı durumda boğucu olabilecek bir gazdır. 

     Kriyojenik hava ayrıştırma tesislerinde, distilasyon kolunda sıvılaşmış havayı farklı kaynama noktaları esasına göre komponetlerine ayırarak üretilir.

Kullanım Alanları:

  • İnört atmosfer oluşturmak için, Alüminyum üretiminde,
  • İnört atmosfer oluşturmak ve ısı iletimi sağlamak için yarı iletken üretiminde,
  • Dolgu gazı olarak floresan ampul üretiminde,
  • Metal eşya imalatı, kaynak işleminde koruyucu atmosfer oluşturmak için metal eşya imalatında,
  • Kaliteli üretim için çelik üretiminde kullanılmaktadır.