Uygulama Alanları

METALLER

Kaynak açısı ile metalleri iki ana grup içinde dört başlık altında incelemektedir.

Demir Dışı Metaller

• Alüminyum ve alaşımları

• Bakır ve alaşımları

Demir içerikli Metaller

• Dökme demirler

• Çelikler

ÇELİK: Temelde Demir (Fe) ve Karbon (C) alaşımı olan bu metalin bünyesinde diğer alaşım elementleri farklı cins ve oranlarda bulunabilir. Bu da çeliğin farklı özelliklere sahip olmasını sağlar. Örneğin en az %12 Krom (Cr) elementinin katılmı olması çeliğin paslanmaz çelik grubunda yer almasına, %12-14 oranında Mangan (Mn) elementi içermesi çeliğin çalışma altında darbeler nedeni ile sertlik kazanmasına olanak salar. Bu örnekler çok çeşitlidir.

Alaşımsız Çelikler: Demir ve Karbon dışındaki elementlerinin toplamı %5’in altında kalan çelik grubudur. Kendi aralarında sınıflandırmada bünyesindeki Karbon (C) oranına göre ayrım yapılır. Karbon oranı arttıkça çeliklerin mukavemetleri (sertlikleri) artar, kaynak edilebilme kabiliyetleri ise düşer.

Düşük Karbonlu Çelikler: %0,05 - %0,3 oranında karbon içeren çelikler olup, (*) St.37-St.42 arası çeliklerdir.

Orta Karbonlu Çelikler: %0,3 - % 0,6 oranında karbon içeren çelikler olup, St.42 – St.60 arası çeliklerdir.

Yüksek Karbonlu Çelikler: %0,6 - %1,7 arası karbon içeren çelikler olup St.60’dan sonrası olan çeliklerdir.

Alaşımlı Çelikler: Demir ve Karbon dışında bünyesinde diğer alaşım elementleri %5 ve daha üstü seviyede bulunan çeliklerdir.

Düşük Alaşımlı Çeliker: Diğer alaşım elementleri toplamı %5 seviyesinde olan çelikler olup, alaşım cins ve oranlarına göre seçilmek kaydı ile bazik ve düşük alaşımlı elektrodlar ile kaynak işlemleri gerçekleştirilir.

Yüksek Alaşımlı Çelikler: Demir (Fe) ve karbon (C) dışındaki diğer alaşım elementlerinin toplamı % 5‘in oldukça üstünde olan çeliklerdir. Kaynaklarında mutlaka alaşım elementlerinin cins ve miktarlarına bağlı olarak kaynak ürünleri seçimi yapılmalı, ayrıca kaynak işlemi uygulamasında metalin kaynak kabiliyetine göre prosedür izlenmelidir.

Kaynak işlemi üç safhada incelenmeli ve değerlendirilip, sorunsuz bir kaynak işleminin gerçekleştirilmesi için bu üç safhada da alınması gereken önlemler ve ayarlanması gereken parametreler göz ardı edilmemelidir. Her göz ardı edilecek veya hata yapılacak nokta, sonuçta kaynaklı iş parçasında mutlaka hata oluşmasına neden olacaktır.  Bu üç safha;

-Kaynak işlemi öncesi yapılacaklar - Kaynak işlemi sırasında yapılacaklar - Kaynak işlemi sonrası yapılacaklar.

 Ana Metal

 Kalınlık

 İletim Modu

 Önerilen Koruyucu Gaz

 Avantajı

 

 

 

 

 

 

 

Karbon Çeliği

 

 Max 4 mm

 

 

 Kısa Devre

  Ar + CO2             

Ar + He + CO2

 İyi nüfuziyet ve distorsiyon kontrolü.

 Pozisyon kaynağında iyi banyo kontrolü.

 

 

 

 

 

 4 mm den fazla

Kısa Devre / Küresel

CO2

Ar + % 15-50 CO2

 

 

 Yüksek kaynak hızı. İyi nüfuziyet ve banyo   kontrolü. Pozisyon kaynağına uygundur.

 

 

 

 

Kısa Devre 

Sprey İletim

Ar + % 1-8 O2

Ar + % 5-20 CO2

Ar + CO2 + O2

Ar + He + CO2 + O2

İyi ark kararlılığı. O2 arttıkça daha akışkan  kaynak banyosu oluşur. Güzel dikiş görüntüsü  ve esas metalle kaynaşma. İyi banyo kontrolü  sağlanır.

CO2 arttıkça esas metalin oksidasyonu ile  cüruf ve tufal oluşumu artar. Kararlı ark, sağlam kaynak metali ve artan dikiş genişliği.

 

 

 

 

 

 

Düşük ve Yüksek Alaşımlı Çelik

 

Max 4 mm

 

 

Kısa Devre / Küresel

Ar + % 20-50 CO2

Ar + % 8-20 CO2

He + Ar +CO2

Ar + CO2 + O2

 

 

İyi kaynaşma ve dikişi görünüşü. İyi mekanik özellikler.

Yüksek kaynak hızı. İyi nüfuziyet ve banyo kontrolü. Pozisyon kaynağına uygun.

 

 

 

 

4 mm den fazla

 

Sprey (Yüksek Akım Yoğunluğu)

 

Darbeli Sprey

 

Ar + % 2 O2 Ar + % 5-10 CO2 Ar + CO2 + O2

Ar + He + CO2 + O2

Kenar yanığını (undercut) azaltır. Yığma hızı daha yüksek ve yayılma daha iyi.

Derin nüfuziyet ve iyi mekanik özellikler.

Hem ince hem de kalın malzemelerin pozisyon kaynağında kullanılır. Geniş bir ark karakteristiği ve yığılan metal aralığında kararlı kaynak imkanı sağlar.

 

 

Paslanmaz Çelik, Nikel ve Nikel Alaşımları

    Max 4 mm

 

  

     Kısa Devre

 

       Ar + % 2-5 CO2

İyi nüfuziyet ve distorsiyon kontrolü. Sprey ark ile de kullanılır. Esas metale göre bazan banyo akışkanlığı azalır.

 

 

 

 

4 mm den fazla

 

 

 

Kısa Devre / sprey

    Darbeli Sprey

 

 

 

 

     Ar + % 2-5 CO2

Ar + % 1-2 O2

Ar + He + CO2

Ar + CO2 + H2

He ile düşük oranda CO2 karışımıyla, bazı alaşımlardaki tanelerarası korozyon riskini yaratan C almayı en aza indirir. He yayılmayı ve dikiş formunu iyileştirir. % 5'ten daha fazla CO2 bazı alaşımlarda dikkatle kullanılmalıdır. Tüm pozisyonlara uygundur.

Kararlı ark. Akışkan fakat kontrol edilebilir banyo sağlar, iyi kaynaşma ve dikiş formu. Kalın kesitli parçalarda kenar yanığını azaltır.

Hem ince hem de kalın malzemelerin pozisyon kaynağında kullanılır. Geniş bir ark karakteristiği ve yığılan metal aralığında kararlı kaynak imkanı sağlar.

 

 

Demirdışı diğer metalller

 

 

Tüm kalınlıklar

 

 

Kısa / sprey / darbeli

 

Ar

Ar + % 20-70 He

He + % 20-70 Ar

He karışımlarının yüksek ısı girdisi, kalın malzemelerdeki yüksek ısıl iletkenliğin üstesinden gelir. İyi yayılma ve dikiş formu. Pozisyonda kullanılabilir. 100 % He veya daha kalın malzeme kullanımı yayılma ve nüfuziyeti iyileştirir.

Kararlı ark, iyi banyo kontrolü, iyi yayılma.