Su ve Atık Su Yönetimi

Oksijen, Biyolojik Arıtmada ozon formu ile içme suyunda organik maddelerin kontrolünde kullanılmaktadır. Karbondioksit sudaki sertlik kontrol etmekte, endüstriyel atık su ve tekstil proseslerinde pH kontrolünde kullanılır.  Hidrojen yüksek nitrat değerlerini düşürür. Oksijen, balık yetiştiriciliğinde suyun oksijence zenginleştirilmesini sağlar.