Kullanılan Gazlar

Oksijen, cam fırınlarında verimliliği arttırmak, yanmayı hızlandırmak ve azotlu bileşikleri düşürerek kaliteyi arttırmak amacıyla kullanılmaktadır.

Azot, oksidasyonu önler ve fırının soğumasını sağlar.

Helyum, yüksek kalitede ürünler üretmek için kaplama işlemlerinde kullanılır. Bu işlemle ürünlerin kusurları en aza indirilir ve dayanıklıkları artar.