Kesme ve Kaynak

KESME VE KAYNAK PROSESLERİNİZDE ÇÖZÜM ORTAĞINIZIZ

Oknal olarak kesme ve kaynak proseslerinizde ürünlerimiz ve hizmetlerimiz ile güvenilir tedarikçiniziz. Sizlere yüksek kalitede ürün ve hizmet sunmamızın yanı sıra uzman mühendislerimiz ile sorunlarınıza çözüm bulmaktayız.

Tecrübeli kadromuzun özenle hazırladığı karışım gazlarımız olan WELDMİX Serisi ile üretim maliyetlerinizi düşürmek, üretkenliği arttırmak ve ürünlerinizin yüksek kalitede olması için sizinle birlikte çalışmaktayız.

ARGON

Argon, demir esaslı ve demir dışı metallerin kaynağında tek başına veya diğer gazlarla birlikte kullanılır. Argon ve diğer gazlarla karışımları tüm metal iletimi modlarında kullanılabilir. Böylece iyi kaynak kabiliyeti, mekanik özellikler ve ark kararlılığı elde edilir. Argon, dar bir ark kolonu ve yüksek akım yoğunluğu oluşturarak, küçük bir yüzey alanında enerjiyi konsantre eder.

HELYUM

Helyum yüksek ısı girdisi gerektiren uygulamalarda kullanılır.  Kaynak metalinin yüzeye yayılmasını yani esas metali ıslatmasını (wetting), nüfuziyet derinliğini ve ilerleme hızını artırır. Kaynak banyosunun akışkanlığı sayesinde alüminyum, magnezyum ve bakır alaşımlarının kaynağında avantajlıdır.  Çoğunlukla argonla karıştırılarak kullanılır.

KARBONDİOKSİT

Karbondioksit kimyasal olarak aktif bir gazdır. Kaynak arkı gibi yoğun bir ısı kaynağında, karbonmonoksit ve serbest oksijene ayrışarak aktif hale geçer.

METALLER

Kaynak açısı ile metalleri iki ana grup içinde dört başlık altında incelemekte yarar vardır.

Demir Dışı Metaller

• Alüminyum ve alaşımları

• Bakır ve alaşımları

Demir içerikli Metaller

• Dökme demirler

• Çelikler

ÇELİK: Temelde Demir (Fe) ve Karbon (C) alaşımı olan bu metalin bünyesinde diğer alaşım elementleri farklı cins ve oranlarda bulunabilir. Bu da çeliğin farklı özelliklere sahip olmasını sağlar. Örneğin en az %12 Krom (Cr) elementinin katılmı olması çeliğin paslanmaz çelik grubunda yer almasına, %12-14 oranında Mangan (Mn) elementi içermesi çeliğin çalışma altında darbeler nedeni ile sertlik kazanmasına olanak salar. Bu örnekler çok çeşitlidir.

Alaşımsız Çelikler: Demir ve Karbon dışındaki elementlerinin toplamı %5’in altında kalan çelik grubudur. Kendi aralarında sınıflandırmada bünyesindeki Karbon (C) oranına göre ayrım yapılır. Karbon oranı arttıkça çeliklerin mukavemetleri (sertlikleri) artar, kaynak edilebilme kabiliyetleri ise düşer.

Düşük Karbonlu Çelikler: %0,05 - %0,3 oranında karbon içeren çelikler olup, (*) St.37-St.42 arası çeliklerdir.

Orta Karbonlu Çelikler: %0,3 - % 0,6 oranında karbon içeren çelikler olup, St.42 – St.60 arası çeliklerdir.

Yüksek Karbonlu Çelikler: %0,6 - %1,7 arası karbon içeren çelikler olup St.60’dan sonrası olan çeliklerdir.

Alaşımlı Çelikler: Demir ve Karbon dışında bünyesinde diğer alaşım elementleri %5 ve daha üstü seviyede bulunan çeliklerdir.

Düşük Alaşımlı Çeliker: Diğer alaşım elementleri toplamı %5 seviyesinde olan çelikler olup, alaşım cins ve oranlarına göre seçilmek kaydı ile bazik ve düşük alaşımlı elektrodlar ile kaynak işlemleri gerçekleştirilir.

Yüksek Alaşımlı Çelikler: Demir (Fe) ve karbon (C) dışındaki diğer alaşım elementlerinin toplamı % 5‘in oldukça üstünde olan çeliklerdir. Kaynaklarında mutlaka alaşım elementlerinin cins ve miktarlarına bağlı olarak kaynak ürünleri seçimi yapılmalı, ayrıca kaynak işlemi uygulamasında metalin kaynak kabiliyetine göre prosedür izlenmelidir.

Kaynak işlemi üç safhada incelenmeli ve değerlendirilip, sorunsuz bir kaynak işleminin gerçekleştirilmesi için bu üç safhada da alınması gereken önlemler ve ayarlanması gereken parametreler göz ardı edilmemelidir. Her göz ardı edilecek veya hata yapılacak nokta, sonuçta kaynaklı iş parçasında mutlaka hata oluşmasına neden olacaktır.  Bu üç safha;

-Kaynak işlemi öncesi yapılacaklar - Kaynak işlemi sırasında yapılacaklar - Kaynak işlemi sonrası yapılacaklar.

YAPILAN KAYNAĞA GÖRE OLASI SORUNLAR VE ÇÖZÜMLERİ

MIG / MAG - TIG

KAYNAK GÖZENEKLİ

Gözenek oluşumunun sebebi nedir?

Düzeltmek için ne yapmalıyım?

Koruyucu gazın yanlış seçimi

Yapılacak olan kaynağa uygun bileşimi kullanın

Koruyucu gazın yetersiz/fazla olması

Flowmetre ile kontrol ederek uygun debide çalışın

 

Torç ile iş parçası uygun mesafeyi sağlayın

 

Torç nozulunu temizleyin

 

Dikiş bitiminde 2-3 saniye kadar gaz korumasını sürdürün

 

Hava akımı olan yerde kaynak yapmaktan kaçının

 

Torcun su soğutma hattında çatlak kontrolü yapın

 

Gaz hortumlarına ve tüple birleşim yerini kontrol edin

 

Hatalı torç hamleleri/salınımları

 

Gaz nozülünde oluşan çapakları temizleyin

 

Gaz lülesini daha büyük seçin

 

Duman emici sisteme yakın kaynak yapmaktan kaçının veya emme gücünü düşürün

Torç ve Gaz bağlantılarında gevşeklik

Kontrol edin

Dolgu malzemesinin uygun olmaması

Uygun dolgu malzemesi seçin ve kirden yağdan arındırın

Ana metalin temizliği

Ana metali yağ, kir ve pastan temizleyin.

Torç açısının yanlış olması

Prosedüre uygun bir açıyla torcu tutun.

KAYNAKTA AŞIRI SIÇRANTI / ÇAPAK VAR / ARK DÜZENSİZ

Sıçrantı ve Düzensiz arka sebep ne?

Düzeltmek için ne yapmalıyım?

Koruyucu gazın yanlış seçimi

Yapılacak olan kaynağa uygun bileşimi kullanın

Tel besleme hızı yüksek

Tel besleme hızını düşürün

Şase yeri hatalı

Şase bağlantı noktasını kontrol edin

Ana metalin temizliği

Ana metali yağ, kir ve pastan temizleyin.

Kontakt memenin arızalı/gevşek olması

Kontrol edin, gerekiyorsa değiştirin.

Tel besleme hızı

Hızı düşürün

Yüksek voltajda çalışma

Voltajı düşürün.

Serbest tel uzunluğu

Fazla ise düşürün.

YETERSİZ ERGİME / NÜFUZİYET

Yetersiz ergimeye sebep ne?

Düzeltmek için ne yapmalıyım?

Tel besleme hızı yüksek

Tel besleme hızını düşürün

Isı girdisi yetersiz

Isı girdisini ( yüksek voltaj ) arttırın

Uygun olmayan kaynak ağzı

Uygun kaynak ağzını ayarlayın

Kaynak yöntemi

Çekerek kaynak yöntemi uygulayın (sağa kaynak)

Serbest tel uzunluğu

Fazla ise doğru mesafeyi ayarlayın (yakın tutun)

Hatalı salınım

Kenarlarda daha fazla bekleyin

Ana malzeme kalın

Uygun gaz bileşimi – kaynak nozulu mesafesi ve ark bileşimi uygulayın

FAZLA ERGİME / NÜFUZİYET / DELİNME

Fazla ergimeye sebep ne?

Düzeltmek için ne yapmalıyım?

Isı girdisi yüksek

Isı girdisini düşürün (voltaj)

Kaynak hızı düşük

İlerleme hızını yükseltin

Tel besleme hızı

Tel besleme hızını yükseltin

Yanlış torç açısı

Torç ile iş parçası arasındaki açıyı düzeltin

Erimiş metal banyosu kontrolü

Metal banyosunun arkın önüne geçmesini engelleyin

(TIG) Elektrod kutuplaması

Elektrdo her zaman (DCEN) (-) kutuplanacak

(TIG) Tungsten elektrod çapı

Uygun çapta elektrod kullanın

(TIG) Tungsten banyoya eriyor

Saf tungsten elektrod yerine erimeyen elektrod seçin

(TIG) Yanlış gaz seçimi

O2 veya CO2 kullanımından kaçının.

ANA MALZEMENİN ÇARPILAMSI

Çarpılmaya sebep ne?

Düzeltmek için ne yapmalıyım?

Fazla ısı girdisi

Daha düşük voltaj veya tel besleme hızı seçin

Kaynak hızı

Kaynak hızını yüksek tutun

Kaynak öncesi sabitleme

Kaynak öncesinde malzemeyi sağlam bir şekilde puntalayın

Pasolar arası sıcaklık

Malzemenin her paso öncesinde uygun sıcaklığa geldiğinden emin olun

KAYNAK DİKİŞİNDE DALGALANMA / ÇİRKİN KAYNAK GÖRÜNTÜSÜ

Dalgalanmaya sebep ne?

Düzeltmek için ne yapmalıyım?

Kaynakçı hatası

Elinii destekleyin veya iki eliniz ile kaynak yapın

Serbest tel uzunluğu

Kısa serbest tel mesafesi uygulayın

Pozisyon uygunsuzluğu

Daha rahat pozisyon için zemini veya malzemeyi ayarlayın

(TIG) ELEKTRODUN ERGİMESİ / İNKLÜZYON

Elektrodun aşınması-ergimesi sebep ne?

Düzeltmek için ne yapmalıyım?

Elektrod kaynak banyosu içerisine ergiyor

Akımı düşürün veya elektrodun çapını arttırın

Elektrdo banyoya temas edior

Temstan kaçının torcu uygun mesafede tutun

(TIG) ARK BAŞLANGICINDA SORUN

Ark başlamamasında sebep ne?

Düzeltmek için ne yapmalıyım?

Elektrod uygun değil

İşe uygun elktrod kullanın

Koruyucu gaz

Koruyucu gaz yok veya tıkalı

Şase sorunu

Uygun yerden şaselendiğine emin olun

(TIG) KARARSIZ ARK OLUŞUMU

Kararsız ark olusumuna sebep ne?

Düzeltmek için ne yapmalıyım?

Uygun olmayan koruyucu gaz

Inert bir gaz kullanın

Hatalı kutuplama

DC (-) kullanın

Tungsten elektrod hatalı

Elektrodun ucunu sivriltin

Ark boyu hatalı

Ark boyunu uygun aralıkta tutun

İş parçası temizliği

Kirli, paslı ve yağlı iş parçası ise temizleyin

 

KAYNAKTAN ÇIKAN DUMAN VE GAZLAR

Kaynakta duman olusumuna sebep ne?

Düzeltmek için ne yapmalıyım?

Elektrod yanma ürünleri

Elektrodun kimyasal kompozisyonu oluşan dumanın göstergesidir.

Arktaki mevcut elementlerin buharlaşması, yoğuşması, oksidasyonu.

Tel seçimi yapılırken oluşacak duman miktarı gözardı edilmemelidir.

Taban metali (varsa) taban metali kaplamalarının yanması

Malzemenin üzerinde kir yağ veya pas varsa temizleyin.

Oluşan kimyasal reaksiyonlar

İyi bir havalandırma tesisi dizayn ediniz.

Koruyucu gadaki CO2 miktarının artışı

Bu miktarı minimize ediniz

Argon karışımında metal transfer tipi

Küreselde spreye geçişi sağlayın.