İlaç ve Bioteknoloji

Karbondioksit, ilaç üretiminde süper kritik akışkan kromatografisinde (HPLC) kullanılır. Gaz azot, ilaçları proses aşamasında ve son üründe havaya karşı korunmasını sağlar. Sıvı azot, reaktör soğutma uygulamalarında sıcaklığı kontrol etmek ve biyolojik örnekleri korumak için ve ilaç üretim proseslerinde solventlerin geri kazanılmasında kullanılır.