Güvenlik

Azot, karbondioksit, argon ve bu gazların karışımları yanmaya, patmaya, oksitlenmeye karşı ideal gazlardır. Yangınla mücadelede suyun kullanılamadığı zaman karbondioksit, argon ve bunların karışımları kullanılır. Sıvı azot, boru hatlarında onarım ve acil soğutma gerektiğinde yerden dondurma ve boru hatlarındaki sıvıların kısmi dondurulmasında kullanılır. Azot, petrol ve gaz kuyularının basınçlandırılmasıda ve güvenliğinde kullanılır.